O mně

Vzdělání

  • Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví – odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem (2014/2015) 
  • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1998-2005), jednooborová psychologie
  • Střední zdravotnická škola – zdravotní sestra

Psychoterapeutické vzdělání

  • Výcvik v komplexním vzdělávání v systemické rodinné terapii (Institut rodinné terapie Praha) v rozsahu 470 hodin teoretického a praktického výcviku a 150 hodin výcvikové supervize
  • Dynamicky a hlubinně orientovaný sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR (Pražský psychoterapeutický institut) v rozsahu 500 hodin
  • Integrující práce s tělem a dechem (FTVS UK, Forum Vitalis), v rozsahu 150 hodin
  • Kurs telefonní krizové intervence (RIAPS, REMEDIUM, 1996), 100 hodin
  • Sandplaying (I.E.S Education, 2014), 18 hodin – využití herního pískoviště v poradenství a terapii vycházející z přístupu Gestalt terapie
  • Kurz terapie partnerského vztahu (Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, 2019), 110 hod.

… a řada dalších kratších kurzů, seminářů, workshopů a konferencí

Jsem členem Asociace manželských a rodinných poradců (www.amrp.cz) a České asociace pro psychoterapii (www.czap.cz)

Zúčastnila jsem se projektu Edukace rodičů v rozvodové a porozvodové situaci (Evropské fondy, Cochem.cz, , Centrum sociálních služeb Praha), který pomáhá rodičům vyrovnat se se složitou životní situací tak, aby ji pomohli zvládnout svým dětem.

Motto: „DĚTI ZVLÁDNOU ROZVOD, KDYŽ HO ZVÁDNOU RODIČE“

Přehled praxe

Jako zdravotní sestra, terapeut a pracovník linky důvěry jsem pracovala v krizovém centru RIAPS a v Centru krizové intervence Praha.

Po absolvování jednooborové psychologie jsem pracovala jako psycholog na Spinální jednotce FN v Motole, v Pedagogicko – psychologické poradně v Benešově, a jako školní psycholog v ZŠ Kamenice a v ZŠ Krhanice.

Od roku 2016 pracuji jako psycholog – manželský a rodinný poradcePoradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Praze.

Dlouhodobě spolupracuji s RUAH o.p.s. poskytující sociální, zdravotní a paliativní (hospicovou) domácí péči v okrese Benešov.

Osobní

Jsem vdaná, mám dvě  dospívající děti a jednoho psa. Rodina je pro mě základ spokojeného života.

Mám ráda svou práci, ráda se vzdělávám v odborné i populárně-naučné literatuře. Mám ráda příběhy v beletrii, filmu i divadle.

Energii čerpám z pohybu v přírodě, jógy, těší mě hudba a tanec.