Privátní psychologická praxe

Co nabízím:  

  • Krizovou intervenci při náhlých, nečekaných životních událostech
  • Individuální i párové poradenství a terapii v  různých životních situacích:

* osobní obtíže

* dlouhodobý stres a zátěž s dopadem na vztahy i zdraví

* vztahové a partnerské problémy: obtíže v komunikaci, doprovázení a   podpora jedinců i párů v období přelomových fází a vztahových krizí (např. během rodičovské dovolené, vstupu dětí do školky/ školy, nástupu do zaměstnání, v době dospívání dětí a jejich separaci, hledání nové podoby vztahu po odchodu dětí apod.), a obdobích kolem rozchodu/rozvodu, při ztrátě partnera, opuštění, osamění apod.

  • Rodinnou terapii

* výchovné, školské a další trápení u dětí od cca 10 let řeším převážně formou rodinné terapie, ve výjimečných případech s dítětem individuálně

Při práci s dospělými i dospívajícími využívám často i relaxaci (Jacobsonova progresivní relaxace, Autogenní trénink) a imaginaci.

 Forma spolupráce (individuální, párová či rodinná) vždy záleží na konkrétní dohodě.

V případě, že trápení, se kterým přicházíte, přesahuje mé kompetence a zkušenosti, Vám pomohu najít jiného odborníka.

Co nenabízím:

  • Nenabízím psychologickou diagnostiku a nevystavuji zprávy a doporučení.
  • Nejsem povinna vést dokumentaci.